Velkommen til Terranol 

Terranol A/S udvikler gærstammer til brug i produktionen af 2. generations bioethanol.

Første generations bioethanol produceres af traditionelle landbrugsprodukter såsom sukkerrør, sukkerroer og majs, hvorimod 2. generations bioethanol produceres af landbrugsoverskudsprodukter, såsom halm, udpressede sukkerrør eller sukkerroer, majsstokke og træflis.

Produktionsprocessen for bioethanol involverer forbehandling af biomassen, enzymatisk hydrolyse, fermentering og destillation. Biomasse indeholder de såkaldte C6-kulhydrater, primært stammende fra cellulose, og C5-kulhydrater, primært fra hemicellulosedelen af plantematerialet. Efter enzymatisk hydrolyse kan gær fermentere C6-kulhydrater til ethanol, mens C5-kulhydrater ikke kan fermenteres til ethanol i tilstrækkeligt høje koncentrationer af naturlige mikroorganismer.

Gær er en traditionel ethanolproducerende mikroorganisme. Ved anvendelse af Terranol beskyttet teknologi har vi udviklet en industriel gær, som effektivt kan omdanne alle C6-kulhydrater samt C5-kulhydratet xylose i biomasse til ethanol med en hastighed, som er blandt de bedst opnåede i dag. Udviklingsarbejdet er tilpasset både den termokemiske forbehandlingsprocess og den efterfølgende enzymatiske hydrolyse. Terranol A/S har derfor indgået aftaler med virksomheder, som er førende indenfor udvikling af de to respektive teknologier.

En gærstamme, som er i stand til en effektiv udnyttelse af de forskellige kulhydrater i restbiomassen fra landbrug åbner mulighed for også at modificere gærstammen til at lave andre produkter, som kan erstatte de oliebaserede kemikalier, som benyttes i dag.

 

terranol.dk © 2007-16 • Sidst opdateret Maj 2016

www.terranol.dk
English version